A31 Applikationsmodul

Publicerad den 2018-07-19
Patrik Hallen


En självständig logisk del av en större applikation som har givits ett specifikt syfte.