A32 Applikationsgränssnitt

Publicerad den 2018-10-14
Patrik Hallén


En åtkomstpunkt där en applikationstjänst tillgängliggörs till en användare eller en annan applikationsmodul.

Beskrivning

Applikationsgränssnitt är antingen ett användargränssnitt (GUI) eller programmeringsgränssnitt (API).

Ett GUI kännetecknas av fokus på presentation och funktion som hämtas via applikationsstjänster. Ett API erbjuder applikationstjänster som i sin tur exponerar automatiserade funktioner.

Exempel

  • Orderformulär (för användare)
  • Ordertjänster (för applikationsmoduler som vill anropa applikationstjänster)