A41 Applikationsfunktion

Publicerad den 2021-07-07
Patrik Hallén


Gruppering av automatiserade uppgifter.

Beskrivning

En applikationsfunktion grupperar automatiserade uppgifter som kan utföras av en applikationsmodul (Archimate).

Exempel

  • Hantera order
  • Hantera lagerförändring
  • Hantera kundinformation