A11 Applikationsområde

Publicerad den 2021-03-30
Patrik Hallén


Logisk gruppering av applikationer och applikationsflöden som skapar struktur och översikt i applikationskartan.

Beskrivning 

Applikationsområdena indelas vanligen efter funktionella områden i verksamheten alternativt efter typ av applikationer.

Exempel

Exempel på applikationsområde är Produktionssystem, Försäljningssystem, Ekonomisystem och Informationsförsörjningssystem.