Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin

Publicerad den 2022-05-09
Patrik Hallén

Enligt Prime Arch definieras en princip som:


En idé som bildar en grund för hur något bör utföras, ordnas eller sättas samman.

Alla dimensioner i Prime Arch består av metaobjekt som ordnats efter nivå. Då de vanligen finns flera metaobjekt på samma nivå uppstår behovet av att även ordna dem kolumnvis. Rent visuellt så ser en typisk dimensionshiearki i Prime Arch ut så här:  Givetvis är ambitionen att beskriva varje dimension på ett konsekvent och logiskt sätt i syfte att göra det enkelt för användaren att förflytta sig mellan olika dimensioner utan att behöva "banka in" varje dimension utan istället förlita sig på olika mönster.

Hierarkin i ramverket har byggts upp enligt sex stycken principer:

 Nedan följer en översiktlig beskrivning av varje princip. För mer detaljer om respektive princip, se länkade artiklar.

Princip #1 Komposition

​Objekten ordnas hierarkiskt i kolumn 1.

Läs mer här.

 Princip #2 Område och Grupp

Objekten på nivå 1 och 2 i kolumn 1 representeras av ”område” och ”grupp”.Princip #3 Flöde

Objektet på nivå 2 i kolumn 2 representerar ”flöde”.Princip #4 Är/Bör

Objekten i kolumn 1 representeras av ”är” och i kolumn 2 av ”bör”.Princip #5 Funktion/Tjänst

Objektet på nivå 4 i kolumn 1 representeras av ”funktion” och i kolumn 2 av ”tjänst”.Princip #6 Var/Hur

Objekten i kolumn 1 representeras av ”vad” och i kolumn 2 av ”hur”.Länkar