Olika typer av vyer

Publicerad den 2018-07-19
Patrik Hallén

Beskrivningar av verksamheter kan ske på olika nivå, d v s med olika detaljeringsgrad. Det som vanligen styr valet av nivå är var i utvecklingsprocessen som man befinner sig i t ex ett förändringsinitiativ.

Nedan visar vi tre generella faser där detaljeringsgraden ökar i byggfasen jämfört med analysfasen.Det som styr beskrivningarna innehållsmässigt är vilka frågor som ska besvaras. De olika faserna innehåller olika frågor, och även frågorna blir mer detaljerade i byggfasen jämfört med analysfasen.Nivåer

Olika dimensioner av verksamheten beskriver olika saker, men det som är gemensamt är att vyerna kan indelas i nivåer: högnivå, övergripande nivå och detaljerad nivå.

För att snabbt kunna förstå vilken nivå en viss vy ligger på har vi kopplat namngivningen logiskt:

  • Högnivå - Karta
  • Övegripande nivå - Beskrivning
  • Detaljerad nivå - Modell

Dimensioner

Dessa nivåer går igen i alla dimensioner, t.ex. Process och ApplikationBeskrivningsaspekter

En sista uppdelning av vyer är gjord efter beskrivningsaspekt, ibland även kallat perspektiv .

Komposition är enkla hierarkiska vyer med relationer som "innehåller" och "ingår i". De beskriver en dimension med fokus på ordning och reda.

Samverkan är dynamiska vyer som beskrivs beroende på en viss problemställning med fokus på flödesanalys och förbättring. De innehåller relationer som "föregår", "skickar", "har output" och utför för att nämna några exempel.

Omgivning är vyer som beskriver ett objekt i fokus för analys av samband.När man sätter ihop dessa olika indelningar får man kombinationer av

  • Process/Applikation etc
  • Komposition/Samverkan/Omgivning
    • För just kompositioner utelämnas ofta ordet "komposition"
    • Samverkan byts ofta ut mot "flöde" när flödet är i fokus
  • Karta/Beskrivning/Modell

Exempel: