Byggt på standards

Byggt på standards

Det är få saker som gör en organisation unik. Sättet att beskriva sin verksamhet är inte en av dem. Därför finns det standards för att dokumentera sin verksamhetsarkitektur, eller EA (från Enterprise Architecture) som är en vanlig förkortning. Problemet är att det finns så många standards - över 70 stycken om man endast räknar de största. Tittar man närmare på dem så är de i stor grad överlappande och ibland rentav samstämmiga, men har de olika syften och målgrupper och framförallt har de olika uppbyggnad. Så vilken ska man välja?

10 argument för att använda Prime Arch

10 argument för att använda Prime Arch

Vi har formulerat 10 argument som kan vara användbara i er organisation när ni funderar över om ni ska behålla ert nuvarande ramverk eller om det är värt att gå över till Prime Arch.

En introduktion till Enterprise Architecture

En introduktion till Enterprise Architecture

Den bästa beskrivningen av EA, vad det är och varför det är viktigt, har vi hittat på Youtube. Skaparen heter Gerben Wierda och han skapade denna tillsammans med mediabyrån New Narrative.