S - Styrning

S - Styrning

Styrning ingår i det strategiska lagret (S) och används för att modellera högnivåkoncept som exempelvis Vision, Erbjudande, Strategi och Nytta. Dessa kan i sin tur detaljeras i Mål, Kritiska framgångsfaktorer, Handlingsalternativ och Indikatorer. I Prime Arch Core finns det tre viktiga metaobjekt:

S - Regel

S - Regel

I Prime Arch Core finns ett enda metaobjekt:

S - Förmåga

S - Förmåga

Förmågor används ofta för att beskriva ett önskat läge, vilket innebär att en verksamhet behöver förändras för att få den nya förmågan.

V - Process

V - Process

Ett företags processer har en medellång beständighet jämfört med andra dimensioner (Strategi, Information och Applikation).

R - Implementering

R - Implementering

Med implementering avses dels den förflyttning som önskas från nuläge till målläge, och dels den paketering av arbete som syftar till att förändra verksamheten.