S - Regel

S - Regel

I Prime Arch Core finns ett enda metaobjekt:

S - Förmåga

S - Förmåga

Förmågor används ofta för att beskriva ett önskat läge, vilket innebär att en verksamhet behöver förändras för att få den nya förmågan.

V - Process

V - Process

Ett företags processer har en medellång beständighet jämfört med andra dimensioner (Strategi, Information och Applikation).

R - Implementering

R - Implementering

Implementering delas in i två kategorier: förändring och användarbeskrivning. Med förändring avses dels den förflyttning som önskas från nuläge till målläge, och dels den paketering av arbete som syftar till att förändra verksamheten. I projektsammanhang används ofta WBS (Work Breakdown Structure) och inom agil utveckling är Sprint det centrala planeringsobjektet till vilken användarberättelser (eng: user story) och features (tekniska funktioner) knyts.