S - Regel

Publicerad den 2021-08-18
Patrik Hallén


Regler används för att sätta gränser och förbjuda vissa beteenden. Regler kan både grupperas och brytas ner i delar. Utöver själva reglerna behövs kontroll och övervakning för att kunna säkerställa efterlevnad.

I Prime Arch Core finns ett enda metaobjekt:

  • Regel

I SKL/Ineras ramverk saknas detta än så länge, men vi har valt att inkludera det för att kunna beskriva hur en verksamhet styrs med regler och interna policys.

Prime Arch Extended utökar dessa till totalt 8 metaobjekt.

Anledningen är att när man vill beskriva styrningen med större precision så är det viktigt att  kunna gruppera och brytas ner regler i delar. Utöver själva reglerna behövs kontroll och övervakning för att kunna säkerställa efterlevnad. 

Metaobjekt

C = Core

E = ExtendedMetaobjekt efter nivå

 Vy-typer