Förmågeflödeskarta (FFK)
Patrik Hallen den 2021-09-02

Förmågeflödeskarta (FFK)

Förmågeflödeskartan beskriver hur olika förmågor samverkar för att producera värde för slutkunden eller internt. Användning

  Patrik Hallen
Förmågeomgivningskarta (FOK)
Patrik Hallen den 2021-09-02

Förmågeomgivningskarta (FOK)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss verksamhetsförmåga är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

  Patrik Hallen
Förmågebeskrivning (FB)
Patrik Hallen den 2021-06-01

Förmågebeskrivning (FB)

En visuell beskrivning av hur operationella förmågor alternativt verksamhetsfunktioner har grupperats i verksamhetsförmågor. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast förmågeobjekt i en hierarki, men den kan även ordnas i flöden. Användning

  Patrik Hallen
Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)
Patrik Hallen den 2021-09-02

Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss operationell förmåga är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

  Patrik Hallen