Processkarta (PK)
Patrik Hallén den 2018-07-21

Processkarta (PK)

En visuell beskrivning av hur processerna har grupperats i olika processområden i en verksamhet. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast processobjekt i en hierarki, och den saknar flöden. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processbeskrivning (PB)
Patrik Hallén den 2019-01-13

Processbeskrivning (PB)

En visuell beskrivning av hur processerna har grupperats i olika processgrupper i en verksamhet. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast processobjekt i en hierarki, men den kan även ordnas i flöden. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processflödesbeskrivning 1 (PFB-1)
Patrik Hallén den 2018-07-21

Processflödesbeskrivning 1 (PFB-1)

En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker mellan processer på en mycket övergripande nivå. Flödet är grupperat i antingen processgrupper eller ett processflöde. Beskrivningen är förenklad och visar processer och input/output i ett flöde. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processflödesbeskrivning 2 (PFB-2)
Patrik Hallén den 2024-01-11

Processflödesbeskrivning 2 (PFB-2)

En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker mellan processer på en mycket övergripande nivå. Flödet är grupperat i antingen processgrupper eller ett processflöde. Beskrivningen visar processer och input/output samt andra relevanta dimensioner. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processomgivningsbeskrivning (POB)
Patrik Hallén den 2019-06-28

Processomgivningsbeskrivning (POB)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss process är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processmodell (PM)
Patrik Hallén den 2019-01-13

Processmodell (PM)

En visuell beskrivning av hur processtegen har grupperats i olika processer i en verksamhet. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast processobjekt i en hierarki, men den kan även ordnas i flöden. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processflödesmodell 1 (PFM-1)
Patrik Hallén den 2018-07-21

Processflödesmodell 1 (PFM-1)

En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker på en övergripande nivå i verksamheten. Modellen visar processteg och artefakter i flöden som visar huvudflödet men även alternativa flöden och felflöden. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processflödesmodell 2 (PFM-2)
Patrik Hallén den 2018-07-21

Processflödesmodell 2 (PFM-2)

En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker på en övergripande nivå i verksamheten. Modellen är en utökad variant av processflödesmodell 1 som visar fler dimensioner såsom t.ex. applikation, organisation, plats och regel. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processflödesmodell 3 (PFM-3)
Patrik Hallén den 2020-02-16

Processflödesmodell 3 (PFM-3)

En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker på en övergripande nivå i verksamheten. Modellen är en utökad variant av processflödesmodell 1 med fokus på att visa vilken organisation som utför respektive processteg. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processomgivningsmodell (POM)
Patrik Hallén den 2019-06-28

Processomgivningsmodell (POM)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som ett visst processteg är relaterat till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processaktivitetsmodell (PaM)
Patrik Hallén den 2019-01-13

Processaktivitetsmodell (PaM)

En visuell beskrivning av hur aktiviteter har grupperats i olika processteg i en process. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast processobjekt i en hierarki, men den kan även ordnas i flöden. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processaktivitetsflödesmodell (BPMN)
Patrik Hallén den 2023-08-24

Processaktivitetsflödesmodell (BPMN)

En visuell beskrivning på detaljerad nivå som visar hur arbetet går till. Beskrivningen följer standard BPMN-notation (Business Process Modeling Notation). Notationen tillåter modellering av roller, aktiviteter, applikationer, händelser, grindar och data. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Processaktivitetsomgivningsmodell (PaOM)
Patrik Hallén den 2023-03-30

Processaktivitetsomgivningsmodell (PaOM)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss aktivitet är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén