Styrningskarta (SK)
Alice Båvner den 2021-11-19

Styrningskarta (SK)

En visuell beskrivning av hur visionen konkretiseras av mål och affärsidé samt vilka strategier som ska användas för att bidra till att målen uppfylls. Användning

Alice Båvner Alice Båvner
Affärsmodellkarta (AMK)
Patrik Hallén den 2021-03-16

Affärsmodellkarta (AMK)

Affärsmodellen bygger på Alexander Osterwalders Business Innovation Model som är en förenklad beskrivning av hur en verksamhet skapar värde genom sitt erbjudande i en kombination av resurser och marknadsval. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén