Tjänsteflödesbeskrivning (TFB)
Alice Båvner den 2023-03-29

Tjänsteflödesbeskrivning (TFB)

På nivå 3 i Prime Archs Tjänstedimension finnd vytypen Tjänsteflödesbeskrivning (TFB). Se vilka metaobjekt och relationer som ingår i vytypen här.

Alice Båvner Alice Båvner
Tjänsteomgivningsbeskrivning (TOB-1)
Alice Båvner den 2023-02-27

Tjänsteomgivningsbeskrivning (TOB-1)

Här får du se hur en tjänstomgivningsbeskrivning ser ut. Du får se vilka relationer som ingår i vytypen och exempel på hur tillämpningen kan se ut i praktiken

Alice Båvner Alice Båvner
Tjänsteomgivningsmodell 1 (TOM-1)
Alice Båvner den 2023-04-03

Tjänsteomgivningsmodell 1 (TOM-1)

Här kan du se hur en tjänsteomgivningsmodell kan se ut. Du får se vilka relationer som ingår i vytypen och praktisk tillämpning i praktiken kan se ut.

Alice Båvner Alice Båvner