Förmågeflödeskarta (FFK)
Patrik Hallén den 2021-09-02

Förmågeflödeskarta (FFK)

Förmågeflödeskartan beskriver hur olika förmågor samverkar för att producera värde för slutkunden eller internt. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Förmågeomgivningskarta (FOK)
Patrik Hallén den 2021-09-02

Förmågeomgivningskarta (FOK)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss verksamhetsförmåga är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Förmågebeskrivning (FB)
Patrik Hallén den 2021-06-01

Förmågebeskrivning (FB)

En visuell beskrivning av hur operationella förmågor alternativt verksamhetsfunktioner har grupperats i verksamhetsförmågor. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast förmågeobjekt i en hierarki, men den kan även ordnas i flöden. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Förmågeflödesbeskrivning 1 (FFB-1)
Patrik Hallén den 2019-06-26

Förmågeflödesbeskrivning 1 (FFB-1)

En visuell beskrivning av hur operationella förmågor har grupperats i ett förmågeflöde och hur värdeförädlingen sker på en mycket övergripande nivå. Beskrivningen är förenklad och visar operationella förmågor och input/output i ett flöde. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Förmågeomgivningsmodell (FOM)
Patrik Hallén den 2021-04-09

Förmågeomgivningsmodell (FOM)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss funktionsförmåga är relaterat till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)
Patrik Hallén den 2021-09-02

Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss operationell förmåga är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén