Förmågeflödeskarta (FFK)

Publicerad den 2021-09-02
Patrik Hallén


Förmågeflödeskartan beskriver hur olika förmågor samverkar för att producera värde för slutkunden eller internt.

Användning

Förmågeflödeskartan används för att illustrera hur olika förmågor samverkar och visa viktiga beroenden.

Tillvägagångssätt

  1. Välj det förmågeflöde som ska illustreras och lägg ut det som en bakgrund
  2. Placera verksamhetsförmågorna i den ordning som de samverkar.
  3. Komplettera eventuellt med Organisation och Erbjudande.

(En förutsättning är att verksamhetsförmågorna identifierats sedan tidigare. Detta är ett mycket omfattande arbete som inte ryms i en liten ruta.)