F21 Verksamhetsförmåga

Publicerad den 2021-05-07
Patrik Hallén


En holistisk beskrivning av verksamhetens förmåga att producera tjänster och produkter i enlighet med vision och mål.

Beskrivning

En integrerad och heltäckande uppsättning av relaterade kunskaper, färdigheter och förmågor relaterade till en specifik uppsättning av resurser (inklusive personer och organisationer) som - när de kombinerats - möjliggör för företaget att göra något på ett bra sätt.


Exempel

Exempel på verksamhetsförmågor är Produktutveckling, Personalhantering, Marknadsföring och Tjänsteleverans.