O21 Organisationsgrupp

Publicerad den 2023-04-14
Alice Båvner


Logisk gruppering av organisationsenheter inom samma organisation

Beskrivning

Användningen av denna nivå varierar beroende på vilken organisation som ska beskrivas.

Vanligen har varje organisationsgrupp sin egen chef och rapporteringsstruktur. 


Exempel

Exempel är bolag eller affärsområde och i offentlig sektor kommunal förvaltning.