Kravmodell (KM)

Publicerad den 2021-06-01
Patrik Hallén


Beskriver övergripande funktionella krav på varje funktionsförmåga. Modellen bortser dock från de mest grundläggande kraven på ett system (t ex att man kan skapa och spara viss information).

Användning

Utgör underlag för systemutvärdering och fördjupad funktionell kravställning.

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut en Funktionsförmåga som en bakgrund.
  2. Placera Detaljerade funktionsförmågor i Funktionsförmågan.
  3. Lägg ut Funktionella krav under de Detaljerade funktionsförmågor som de tillhör.
  4. Lägg ut en verksamhetsfunktion som bakgrund till Funktionsförmågan.