Förmågemodell (FM)

Publicerad den 2019-06-26
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur funktionsförmågor har grupperats i operationella förmågor alternativt verksamhetsfunktioner. Modellen innehåller endast förmågeobjekt i en hierarki, men den kan även ordnas i flöden.

Användning

Förmågemodellen används till att mer i detalj illustrera vilka funktionsförmågor som krävs för att en operationell förmåga eller verksamhetsfunktion ska uppfyllas.

Tillvägagångssätt

1.Välj ut de operationella förmågorna eller verksamhetsfunktionerna som du vill beskriva mer i detalj.
2.Placera ut funktionsförmågorna som de respektive operationella förmågorna eller verksamhetsfunktionerna innehåller.
3.Du kan även lägga ut verksamhetsförmågan som bakgrund.