Förmågeflödesbeskrivning 2 (FFB-2)

Publicerad den 2019-06-26
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur verksamhetsfunktioner har grupperats i ett processflöde och hur värdeförädlingen sker på en mycket övergripande nivå. Beskrivningen är förenklad och visar verksamhetsfunktioner och input/output i ett flöde.

Användning

Beskrivningen används för att navigera till underliggande modeller. Den används också för att på ett enkelt sätt förmedla hur värdeförädlingen sker i verksamheten och vilka beroenden som finns till andra verksamhetsfunktioner.

Tillvägagångssätt

1.Lägg ut en ett förmågeflöde som bakgrund.
2.Placera verksamhetsfunktionerna i den logiska sekvens från vänster till höger som de samverkar.
3.Koppla samman verksamhetsfunktionerna med informationsobjekt.