Förmågeflödesmodell (Detalj) (FFM-d)

Publicerad den 2021-06-01
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker på en detaljerad nivå i verksamheten. Modellen visar Detaljerade funktionsförmågor och dess input/output i ett flöde.

Användning

Förmågeflödesmodellen ger en översikt över vilka Detaljerade funktionsförmågor som ingår en en funktionsförmåga.

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut Funktionsförmågan som bakgrund i modellen.
  2. Placera ut de Detaljerade funktionsförmågorna i Funktionsförmågan.
  3. Placera ut de informationsobjekt som input och output till Funktionsförmågan.