Dataomgivningsmodell (DOM)
Alice Båvner den 2023-06-09

Dataomgivningsmodell (DOM)

Här får du se hur en dataomgivningsmodell kan se ut. Du får se vilka relationer som ingår i vytypen och exempel på hur tillämpningen kan se ut i praktiken.

Alice Båvner Alice Båvner
Förmågebeskrivning (FB)
Patrik Hallén den 2021-06-01

Förmågebeskrivning (FB)

En visuell beskrivning av hur operationella förmågor alternativt verksamhetsfunktioner har grupperats i verksamhetsförmågor. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast förmågeobjekt i en hierarki, men den kan även ordnas i flöden. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Förmågeflödesbeskrivning 1 (FFB-1)
Patrik Hallén den 2019-06-26

Förmågeflödesbeskrivning 1 (FFB-1)

En visuell beskrivning av hur operationella förmågor har grupperats i ett förmågeflöde och hur värdeförädlingen sker på en mycket övergripande nivå. Beskrivningen är förenklad och visar operationella förmågor och input/output i ett flöde. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Förmågeflödeskarta (FFK)
Patrik Hallén den 2021-09-02

Förmågeflödeskarta (FFK)

Förmågeflödeskartan beskriver hur olika förmågor samverkar för att producera värde för slutkunden eller internt. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)
Patrik Hallén den 2021-09-02

Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss operationell förmåga är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Förmågeomgivningskarta (FOK)
Patrik Hallén den 2021-09-02

Förmågeomgivningskarta (FOK)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss verksamhetsförmåga är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Förmågeomgivningsmodell (FOM)
Patrik Hallén den 2021-04-09

Förmågeomgivningsmodell (FOM)

En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss funktionsförmåga är relaterat till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén
Informationsflödesbeskrivning (InfFB)
Alice Båvner den 2022-11-09

Informationsflödesbeskrivning (InfFB)

En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker mellan organisationer på en mycket övergripande nivå. Flödet är grupperat i antingen informationsgrupper eller ett informationsflöde. Beskrivningen är förenklad och visar paket av information och input/output i ett flöde. Användning

Alice Båvner Alice Båvner
Informationsflödesmodell (InfFM)
Alice Båvner den 2024-02-15

Informationsflödesmodell (InfFM)

En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker mellan organisationer på en övergripande nivå. Flödet är grupperat i antingen informationsgrupper eller ett informationsflöde. Modellen är förenklad och visar paket av information och input/output i ett flöde. Beskrivning

Alice Båvner Alice Båvner
Kravmodell (KM)
Patrik Hallén den 2021-06-01

Kravmodell (KM)

Beskriver övergripande funktionella krav på varje funktionsförmåga. Modellen bortser dock från de mest grundläggande kraven på ett system. Användning

Patrik Hallén Patrik Hallén