Informationskarta (InfK)

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallén


En informationskarta är en översiktlig gruppering av den information som behandlas av verksamheten i syfte att skapa struktur.

Användning

Informationskartan används för att navigera till underliggande informationsbeskrivningar. Den används också till att skapa en översikt över vilka informationsdomäner samt informationsgrupper som finns i en verksamhet. 

Tillvägagångssätt

1. Lägg ut informationsdomänerna som en bakgrund.
2. Placera informationsgrupperna inom respektive informationsdomän.

En förutsättning är att informationsdomäner samt informationsgrupper har identifierats sedan tidigare. Detta är ett mycket omfattande arbete som berörs separat.