Vy-typer

Informationskarta (InfK)

Publicerad den 2019-11-15
Patrik Hallen


En informationskarta är en översiktlig gruppering av information som behandlas av verksamheten i syfte att skapa struktur