I11 Informationsdomän

Publicerad den 2021-07-08
Patrik Hallén


En gruppering av informationsgrupper i syfte att skapa översikt och struktur.

Beskrivning

Informationsdomäner följer MECE-principen (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive), se t ex Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/MECE_principle.

Exempel

  • Ledningsinformation
  • Leveransinformation
  • Stödinformation.