Kravmodell (KM)

Publicerad den 2019-11-15
Patrik Hallen


Beskriver övergripande funktionella krav på varje funktionsförmåga. Modellen bortser dock från de mest grundläggande kraven på ett system (t ex att man kan skapa och spara viss information).

Användning

Utgör underlag för systemutvärdering och fördjupad funktionell kravställning.