Förmågekarta (FK)

Publicerad den 2019-01-14
Patrik Hallén


Förmågekartan kallas även för verksamhetsmodell och är ett av de mest kraftfulla verktygen i förändringsarbetet. På förmågekartan mappas olika problem och möjligheter in beroende på vilket perspektiv som analyseras, t ex operationell effektivitet.


FÖRMÅGEOMRÅDEN

 • En gruppering av verksamhetsförmågor i syfte att skapa översikt och struktur. Indelningen är enkel, logisk och praktisk.
 • Verksamhetsförmågor som ingår i det flöde som skapar värde för kund kallas externa, och verksamhetsförmågor som stödjer de externa kallas för interna.
 • Ett förmågeområde avgränsas så att en tydlig leverans kan urskiljas.

VERKSAMHETSFÖRMÅGOR

 • En holistisk beskrivning av verksamhetens förmåga att producera tjänster och produkter i enlighet med vision och mål.
 • En integrerad och heltäckande uppsättning av relaterade kunskaper, färdigheter och förmågor relaterade till en specifik uppsättning av resurser (inklusive personer och organisationer) som - när de kombineras - möjliggör för företaget att göra något på ett bra sätt.
 • Verksamhetsförmågor samverkar och integrerar sömlöst med varandra genom överenskomna kostnads- och servicenivåer.


ANSVARSNIVÅ

En enkel gruppering för att skilja på:

 • Strategiska beslut och planer
 • Taktisk styrning och uppföljning
 • Utförande av praktiskt arbete

40-KARTAN

 • Siffran 40 är ett ungefärligt antal som bygger på en rimlig avvägning mellan enkelhet och förklaringsvärde.
 • Studier av olika branscher visar att 40 verksamhetsförmågor fungerar väl i strategiskt planeringsarbete för att skapa förståelse för olika aspekter och viktiga samband.

Användning

Förmågekartan används för att navigera till underliggande förmågebeskrivningar. Den används även som grund för att illustrera hur olika förmågor samverkar samt till att lägga på olika perspektiv såsom Core/Non-Core och Mognadsgrad.

Tillvägagångssätt

 1. Lägg ut förmågeområdena som en bakgrund
 2. Placera verksamhetsförmågorna inom respektive förmågeområde fördelade vågrätt efter ansvarsnivå (strategiskt, taktiskt och operationellt)