F11 Förmågeområde

Publicerad den 2018-10-14
Patrik Hallén


En gruppering av verksamhetsförmågor i syfte att skapa översikt och struktur.

Beskrivning

En gruppering av verksamhetsförmågor i syfte att skapa översikt och struktur. Indelningen är enkel, logisk och praktisk. Förmågor som ingår i det flöde som skapar värde för kund kallas externa, och förmågor som stödjer de externa förmågorna kallas för interna.

Länkar

Förmågekarta (FK)

Förmågeomgivningskarta (FOK)