Förmågeflödesbeskrivning 1 (FFB-1)

Publicerad den 2019-06-26
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur operationella förmågor har grupperats i ett förmågeflöde och hur värdeförädlingen sker på en mycket övergripande nivå. Beskrivningen är förenklad och visar operationella förmågor och input/output i ett flöde.

Användning

Beskrivningen används för att navigera till underliggande modeller. Den används också för att på ett enkelt sätt förmedla hur värdeförädlingen sker i verksamheten och vilka beroenden som finns till andra förmågor.

Tillvägagångssätt

1.Lägg ut ett förmågeflöde som bakgrund.
2.Placera förmågorna i den logiska sekvens från vänster till höger som de samverkar.
3.Koppla samman förmågorna med produktobjekt.