Vy-typer

Informationsentitetsmodell (IEM)

Publicerad den 2019-11-15
Patrik Hallen


En informationsentitetsmodell ger en detaljerad bild av verksamhetens informationskrav och hur informationen relaterar till varandra. Inramningen kan göras per entitetsgrupp, per informationsobjekt eller båda, beroende på vad som vill visas.

Användning

En informationsentitetsmodell används för att beskriva verksamhetens krav på information.

Tillvägagångssätt

  1. Identifiera centrala verksamhetsbegrepp (om inte detta redan är gjort i en verksamhetsbegreppsmodell)
  2. Avgör om begreppen kvalificeras som informationsentiteter
  3. Avgör hur informationsentiteter relaterar till varandra
  4. Avgör förhållandenas kardinalitet och modalitet 
  5. Döp relationerna så att det kan läsas från gaffelnEntitetsgrupp som ramobjektRam och rollobjekt i komposition