Kundkarta (KK)

Publicerad den 2021-04-26
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av vilka livscykelstadier som olika kundgrupper kan befinna sig i. Beskrivningen är starkt förenklad och innehåller endast kundgrupper och relaterade kundlivscykelstadier, och den saknar flöden.

Beskrivning

Kundkartan används för att ge en överblick samt för att navigera till underliggande kundresebeskrivningar.

Tillvägagångssätt

  1. Placera ut kundgrupperna vertikalt med jämna mellanrum
  2. Placera kundlivscykelstadierna för varje kundgrupp horisontellt under respektive kundgrupp
  3. Koppla kundlivcykelstadierna till kundgruppernaLänkar

Metaobjekt

K21 Kundgrupp

K22 Kundgrupp