Informationsflödesbeskrivning (InfFB)

Publicerad den 2022-11-09
Alice Båvner


En visuell beskrivning av hur värdeförädlingen sker mellan organisationer på en mycket övergripande nivå. Flödet är grupperat i antingen informationsgrupper eller ett informationsflöde. Beskrivningen är förenklad och visar paket av information och input/output i ett flöde.

Användning

Informationsflödesbeskrivningen utgör en översikt av vilken information som utbyts mellan olika organisationer.

Vyn används för att identifiera processer och som grund för processflödesbeskrivningar.


Tillvägagångssätt

  1. Välj några logiskt relaterade organisationer som samverkar, t ex utifrån ett processflöde, tjänsteflöde eller en processgrupp.
  2. Identifiera de organisationsenheter som ingår i det övergripande flödet.
  3. Identifiera de informationsobjekt/verksamhetsobjekt som ingår i flödet.
  4. Koppla ihop objekten till flöden.