O31 Organisationsenhet

Publicerad den 2023-04-14
Alice Båvner


Specialiserad funktionell indelning inom en organisation, även kallad avdelning.

Beskrivning

Vanligen har varje organisationsenhet sin egen chef och rapporteringsstruktur.


Exempel

Exempel på organisationsenheter är Ekonomiavdelningen, Marknadsavdelningen eller Projektavdelningen