Bedömningskarta (BK)

Publicerad den 2021-11-19
Alice Båvner


En visuell beskrivning av hur styrningen samverkar med andra dimensioner. Vanliga samverkansbeskrivningar är affärsmodell och analyser (t ex SWOT) som visar hur styrningen inriktar andra dimensioner och hur omgivningen även påverkar styrningen.

Användning

Bedömningskartan används för att beskriva behov av förändring, vilka delar i verksamheten som behöver förändras och vad som ligger bakom förändringsbehovet.

Tillvägagångssätt

  1. Utgå från den intressentgrupp vars perspektiv som beaktas och den tidpunkt vid vilken bedömningen görs
  2. Relatera till de objekt som ligger till grund för bedömningen 
  3. Relatera till de objekt som bedömningen pekar på avseende förändringsbehov