R21 Regelgrupp

Publicerad den 2021-11-19
Patrik Hallén


En gruppering av regler.

Beskrivning

En gruppering av regler utifrån kategorisering med avseende på inriktning, omfattning, ämne och/eller syfte.