Förmågeomgivningsmodell (FOM)

Publicerad den 2021-02-09
Patrik Hallen


En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss funktionsförmåga är relaterat till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys.

Användning

Förmågeomgivningsmodell en används för att analysera relationer till andra objekt. Den används också för att skapa relationer som inte ryms i andra modeller (för att undvika stökiga samverkansmodeller).

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut en funktionsförmåga i mitten av modellen.
  2. Använd EA-verktygets funktion för att ta fram de relationer och objekt som är av intresse.

En vanlig användning av denna vytyp är även att beskriva krav på funktionalitet och information för en specifik verksamhetsfunktion:

  1. Placera verksamhetsfunktionen i mitten och gör den så stor att den rymmer minst 2x2 Funktionsförmågor
  2. Placera det informationsobjekt som ”är output” till höger
  3. Placera de funktionsförmågor som krävs för att skapa output
  4. Placera de informationsobjekt som ”är input för” till vänster