IM41 Feature

Publicerad den 2021-08-12
Alice Båvner


Samling av stories som är logiskt grupperade för att utföras av ett utvecklingsteam med en periodicitet på 2-3 veckor.

Beskrivning

En feature är en leverabel som funktionellt motsvarar en funktionsförmåga.


Exempel

  • Skapa Kundoffert
  • Kandidatutvärdering
  • Leverantörsfakturaattest