IM51 Story

Publicerad den 2021-06-18
Patrik Hallén


Kort, enkel och avgränsad beskrivning av önskad funktionalitet sett ur en användares perspektiv.

Beskrivning

Kallas även användarberättelse.

Det är atomärt i sin natur, d v s kan inte delas upp utan att dess värde går förlorat. Ska kunna utvecklas inkrementellt under 2-3 veckor och ska gå att implementera oberoende av andra stories och ändå ge ett bidrag till helheten.

Beskrivs vanligen med ett kort namn samt i textform i formatet ”Som <roll> behöver jag <funktion> för att <mål>”.

Vid en närmare analys kan en story visa sig vara mer komplex än man urpsrungligen tänkte och då omvandlas den till en feature och funktionaliteten bryts ner i stories.


Exempel

  • Boka intervju
    • Som rekryterare behöver jag kunna boka in kandidater i för intervju i min kalender så att jag kan planera min tid effektivt.
  •   Kontrollera fakturarad
    • Som inköpare behöver jag kunna kontrollera fakturerad artikel mot vad som faktiskt har levererats så att vi inte betalar för varor som vi inte har fått.