K41 Kundresesteg

Publicerad den 2021-06-03
Patrik Hallén


Avgränsad interaktion som görs med erbjudande verksamhet.

Beskrivning

Avgränsad interaktion som görs med erbjudande verksamhet. Kundresesteget är ett steg i kundresan (en delmängd) och interaktionen kan ske via olika kanaler.

Exempel

Exempel på steg på kundresan ”Ansöka om kredit”:

  • Överväga finansieringsalternativ
  • Fylla i ansökan
  • Komplettera ansökan
  • Underteckna kreditavtal

Länkar

Förmågeomgivningsmodell (FOM)

Tjänsteomgivningsmodell 1 (TOM-1)