R41 Regelkomponent

Publicerad den 2021-09-13
Patrik Hallén


En sammanställning av villkor som bildar en komponent i en regel.

Beskrivning

Flera oberoende villkor bildar tillsammans ett mer komplext villkor som måste vara uppfyllt för att hela regeln skall kunna uppfyllas. Tex personen måste vara under 18 år och ha ett kvitto på transaktionen och inneha ett studentkort för att få resa med uppvisad studenbiljett.