O41 Organisationsteam

Publicerad den 2023-04-14
Alice Båvner


Grupp av personer som tillsammans har de färdigheter som krävs för att åstadkomma ett värde i verksamheten, även kallad team.

Beskrivning

Teamet leds av en teamledare/gruppchef.


Exempel

Exempel på team/grupper är Kundansvariga för segment A, Kundreskontragruppen och Utlastningsgruppen för höglagret.