O52 Personroll

Publicerad den 2023-04-14
Alice Båvner


Tilldelat ansvar på personnivå för att utföra viss uppgift

Beskrivning

En person eller befattning som tilldelas en personroll är ansvarig för att utföra en viss uppgift.

Uppgiften kan även gälla delegering och kontroll av utförandet.

Personrollen är även användbar för att på lägsta möjliga nivå tilldela uppgifter som bäst utförs av en specialist.

Det är alltså ingen officiell befattning utan en roll man kan gå in i mer eller mindre tillfälligt eller beroende på situation.


Exempel

Exempel på personroller är Kundansvarig, Rådgivare och Sakkunnig tjänsteman.