O51 Befattning

Publicerad den 2023-04-14
Alice Båvner


Officiellt ansvarsområde avsedd för en person, även kallad "tilldelad tjänst”

Beskrivning

En befattning utgör med andra ord den yttersta noden i en organisations-hierarki. En befattning medför som regel specifika uppgifter och ansvar.


Exempel

Exempel på befattningar är

  • Ekonomiadministratör
  • Projektledare
  • Kommundirektör