IM31 Capability

Publicerad den 2021-08-12
Alice Båvner


Omfattande leverabel som är anpassad för att kunna släppas med en periodicitet på 2-3 månader.

Beskrivning

En gruppering av features och omfattar vanligen insatser av flera utvecklingsteam.


Exempel

  • Rekrytering
  • Kundfakturering
  • Bokföring i huvudbok