Informationsmodell (InfM)

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallén


En informationsmodell ger en bild av vilka entitetsgrupper ett givet ramobjekt hämtar informationsentiteter ifrån. Ramobjektet kan både vara en informationsgrupp eller ett informationsobjekt.

Användning

Informationsmodellen används för att navigera till underliggande informationsentitetsmodeller.  Den används också till att skapa en översikt över vilka entitetsgrupper som ingår i en informationsgrupp eller i ett informationsobjekt. 

Tillvägagångssätt

1. Lägg ut informationsgrupp eller informationsobjekt som en bakgrund.
2. Placera entitetsgrupperna inom informationsgruppen eller informationsobjektet.

En förutsättning är att entitetsgrupperna har identifierats sedan tidigare. Detta är ett mycket omfattande arbete som berörs separat.