Vy-typer

Informationsmodell (InfM)

Publicerad den 2019-11-15
Patrik Hallen


En informationsmodell ger en bild av vilka entitetsgrupper som ett givet ramobjekt hämtar informationsentiteter ifrån. Ramobjektet kan både vara en informationsgrupp eller ett informationsobjekt.