Kravomgivningsmodell (KOM)

Publicerad den 2023-04-13
Alice Båvner


En visuell beskrivning av vilka andra objekt som ett visst funktionellt krav är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys.

Användning

Kravomgivningsmodellen används för att analysera relationer till andra objekt. Den används också för att skapa relationer som inte ryms i andra modeller (för att undvika stökiga samverkansmodeller).

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut Funktionellt krav i mitten av modellen.
  2. Använd EA-verktygets funktion för att ta fram de relationer och objekt som är av intresse.