Förmågeflödesmodell (FFM)

Publicerad den 2021-07-01
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av hur funktionsförmågor har grupperats i ett processflöde och hur värdeförädlingen sker. Modellen visar funktionsförmågor och dess input/output i ett flöde.

Användning

Modellen används för att på ett enkelt sätt förmedla hur värdeförädlingen sker i verksamheten och vilka beroenden som finns till andra funktionsförmågor.

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut en verksamhetsfunktion som bakgrund.
  2. Placera funktionsförmågorna i den logiska sekvens från vänster till höger som de samverkar.
  3. Koppla samman verksamhetsfunktionerna med informationsobjekt.

En vanlig användning av denna vytyp är även att beskriva krav på funktionalitet och information för en specifik verksamhetsfunktion:

  1. Placera verksamhetsfunktionen i mitten och gör den så stor att den rymmer minst 2x2 Funktionsförmågor
  2. Placera det informationsobjekt som ”är output” till höger
  3. Placera de funktionsförmågor som krävs för att skapa output
  4. Placera de informationsobjekt som ”är input för” till vänster