Förmågeflödesmodell (FFM)

Publicerad den 2019-06-26
Patrik Hallen


En visuell beskrivning av hur funktionsförmågor har grupperats i ett processflöde och hur värdeförädlingen sker. Modellen visar funktionsförmågor och dess input/output i ett flöde.

Användning

Modellen används för att på ett enkelt sätt förmedla hur värdeförädlingen sker i verksamheten och vilka beroenden som finns till andra funktionsförmågor.

Tillvägagångssätt

1.Lägg ut en verksamhetsfunktion som bakgrund.
2.Placera funktionsförmågorna i den logiska sekvens från vänster till höger som de samverkar.
3.Koppla samman verksamhetsfunktionerna med informationsobjekt.