Informationsbeskrivning (InfB)

Publicerad den 2021-05-31
Patrik Hallén


En informationsbeskrivning är en visuell beskrivning av hur informationsobjekt grupperats i informationsgrupper i en verksamhet. Informationen visas på en övergripande nivå.

Användning

Informationsbeskrivningen används för att navigera till underliggande informationsmodeller. Den används också till att skapa en översikt över vilka informationsobjekt som ingår i en viss informationsgrupp.

Tillvägagångssätt

1. Lägg ut informationsgruppen som en bakgrund.
2. Placera informationsobjekten inom informationsgruppen.

En förutsättning är att informationsobjekten har identifierats sedan tidigare. Detta är ett mycket omfattande arbete som berörs separat.