Förmågeomgivningsbeskrivning (FOB)

Publicerad den 2021-09-02
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss operationell förmåga är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys.

Användning

Förmågeomgivningsbeskrivningen används för att analysera relationer till andra objekt. En används också för att skapa relationer som inte ryms i andra modeller (för att undvika röriga samverksansmodeller).

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut en Operationell förmåga eller Verksamhetsfunktion i mitten.
  2. Använd EA-verktygets funktion för att ta fram de relationer och objekt som är av intresse.