T32 Produkt

Publicerad den 2021-09-23
Patrik Hallén


En sammansättning av tjänster och/eller varor som levereras som en helhet till (interna eller externa) kunder, där nyttjandet reglerats i ett avtal.