S33 Indikator

Publicerad den 2021-11-08
Patrik Hallén


Benämning på mätetal som används för att mäta dess verksamhet.

Beskrivning

Används för att värdera ett företag eller en organisation och mäta dess verksamhet.

Indikatorn talar om hur något mäts, dvs i vilken enhet, och kan också innehålla ett värde/mätetal om Indikatorn är resultatet av en mätning eller definition av ett mål. 

Indikatorn är en viss egenskap som säger någonting om exempelvis resultat i en verksamhet.

Målen innehåller indikatorer vid definierade tidpunkter.

Är mätvärdet enligt förväntan (tex. grön nivå)  görs ingen åtgärd. Målet kommer att nås. 
Är mätvärdet strax under förväntan (tex. gul nivå)  behöver något förbättras för att nå målet. Snabba på, gör lite bättre och eller spara lite kostnader för att komma ikapp.
Är mätvärdet långt under förväntan (tex. röd nivå) behöver något förändras för att nå målet. Det räcker inte att förbättra, något måste förändras annars går det inte att komma ikapp.


Exempel

  • Lönsamhet
  • Ordervolym / mån
  • Ledtid från Lead till Order